Vyhlášky a předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce
Vyhláška č. 3/2021 (*.pdf, 160 kB)
O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Vyhláška č. 2/2021 (*.pdf, 224 kB)
O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vyhláška č. 1/2021 (*.pdf, 180 kB)
O místním poplatku z pobytu.
Vyhláška č. 1/2020 (*.pdf, 38 kB)
Kterou se mění OZV č. 3/2019.
Vyhláška č. 4/2019 (*.pdf, 212 kB)
O místním poplatku z pobytu.
Vyhláška č. 3/2019 (*.pdf, 192 kB)
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Vyhláška č. 2/2019 (*.pdf, 208 kB)
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška č. 1/2019 (*.pdf, 144 kB)
O místním poplatku ze psů.
Vyhláška č. 4/2016 (*.pdf, 312 kB)
O místních poplatcích.
Vyhláška č. 3/2016 (*.pdf, 112 kB)
O ochraně nočního klidu.
Vyhláška č. 2/2016 (*.pdf, 384 kB)
O ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.
Vyhláška č. 1/2016 (*.pdf, 2.4 MB)
O ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.
Vyhláška č. 1/2015 (*.pdf, 1.3 MB)
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a čistota veřejného prostranství v obci Novosedly.
Vyhláška č. 1/2014 (*.pdf, 493 kB)
O změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška č. 1/2013 (*.pdf, 432 kB)
O změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.
Vyhláška č. 2/2012 (*.pdf, 1,3 MB)
O místních poplatcích - poplatek za psa a za využívání veřejného prostranství.
Vyhláška č. 1/2012 (*.pdf, 1,5 MB)
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška č. 1/2010 (*.pdf, 5,4 MB)
Požární řád obce Novosedly.
Vyhláška č. 1/2006 (*.pdf, 2,3 MB)
O závazných částech Změny č.3 územního plánu.
Nařízení obce
Nařízení č. 1/2015 (*.pdf, 481 kB)
O provozu tržiště
Nařízení č. 1/2013 (*.pdf, 852,7 kB)
O zákazu podomního prodeje
Směrnice obce
Směrnice č. 1/2015 (*.pdf, 2,13 MB)
Pro zadávání zakázek malého rozsahu
Směrnice č. 2/2015 (*.pdf, 2,65 MB)
Pro prodej a pronájem obecních pozemků
Směrnice č. 1/2016 ZO (*.pdf, 222 kB)
Pro zadávání zakázek malého rozsahu
Směrnice č. 1/2018 (*.pdf, 182 kB)
Pro prodej a pronájem obecních pozemků
Jednací a kontrolní řády
Jednací řád Rady obce (*.pdf, 2.0 MB)
Jednací řád Zastupitelstva obce (*.pdf, 324 kB)
Jednací řád výborů Zastupitelstva obce (*.pdf, 1,5 MB)
Kontrolní řád výborů Zastupitelstva obce (*.pdf, 1,3 MB)
Provozní řády
Řád veřejného pohřebiště (*.pdf, 820 kB)
Řád víceúčelového hřiště (*.pdf, 1,0 MB)
Řád dětského hřiště (*.pdf, 37,1 kB)
Ostatní dokumenty
Pronajímání zahradních setů (*.pdf, 833.0kB)
Pronájem prostor kulturního sálu (*.pdf, 58.7 kB)
Organizační řád obce (*.pdf, 1,77 MB)
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (*.pdf, 1,7 MB)
1/2016 RO - Sazby nájemného a pachtovného za obecní pozemky (*.pdf, 118 kB)
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (*.pdf, 160 kB)
1/2018 RO - Stanovení ceny za nájem hrobového místa (*.pdf, 88 kB)
Pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů (*.pdf, 123 kB)
Metodický postup pro poskytování peněžitých darů z rozpočtu obce Novosedly určných na kompenzaci nákladů spojených s demolicí starých a následnou výstavbou nových rodinných domů v zastavěném území obce Novosedly (*.pdf, 185 kB)