Shromažďovací místo

Na místě je možné uložit malé množství stavební sutě a bioodpad.

Místo je za hřištěm - oplocený areál - viz foto.

 

Shromažďovací místo slouží pro uložení domácího odpadu pro občany s trvalým pobytem v Novosedlech. Kapacita pro uložení odpadů je omezena - 1x kontejner na suť, 1x kontejner na bioodpad.

Místo bude otevřeno v pravidelných intervalech - pravděpodobně jednou za měsíc, dopoledne v sobotu, není proto potřeba propadat hysterii a nesnažit se odvézt všechen odpad hned první termín - děkuji.

Suť

Množství uložené sutě je pro občany omezené. Pro uložení odpadu je potřeba mít povolenku k uložení odpadu - tu získáte přímo na shromažďovacím místě nebo na OÚ Novosedly za předpokladu uhrazeného poplatku za odpad.

Uložení stavební sutě slouží pro občany, kteří mají zanedbatelné množství tohoto odpadu a nemají jej kde uložit. Rozhodně není určeno pro uložení většího množství stavebního odpadu. Na občana je počítáno k uložení 125 kg odpadu, cca 0,1 m3.

Kapacita pro uložení odpadu je omezená, proto, pokud chcete uložit např. vozík za OA, tak se dopředu informujte o možnosti uložení.

Bioodpad

Kontejner k uložení bioodpadu je určen pro uložení většího množství odpadu - posekaná tráva, shrabané listí apod.

Dřevní hmota většího průměru nebude převzata.

Do kontejneru se umisťuje pouze biodpad - bez plastových pytlů, bedýnek apod.