Související články

Zprávy - červen 2018

Letní počasí je ve znamení práce ve vinici, na zahradě atd. Obec začala ve stejném duchu s realizacemi investičních akcí. Právě…

Zprávy - březen 2018

Vážení spoluobčané 20. 03. 2018 v 17:15 začalo astronomické jaro, i když venkovní teplota tomu nenasvědčuje. Snad brzy začnou teploty odpovídat…

← zpět

Zprávy - březen 2019

Vážení spoluobčané,

začal rok 2019 a začalo astronomické jaro, počasí je ve znamení slunečních paprsků, což značí zahájení venkovních jarních prací.

Investiční akce na rok 2019

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20. 12 2018 schválilo rozpočet obce, kde jsou mimo jiné i tyto investiční výdaje:

 • oprava dešťové kanalizace od bytových domů č.p. 303, 304 po hřbitov, hodnota díla je cca 2,5 mil Kč vč DPH
 • oprava místní komunikace od obchodu Jednota kolem hostince Adéla v hodnotě cca 1,8 mil Kč vč. DPH
 • obnova chodníku od firmy HTS po mostek, odhadované náklady na nový chodník jsou cca 3,5 mil Kč
 • II. etapa opravy elektroinstalace v základní škole
 • v základní škole se budeme dále věnovat opravě venkovního přístřešku
 • 100 000,- Kč je vyčleněno na studii opravy staré budovy mateřské školy a snížení energetické náročnosti mateřské školy vůbec
 • oprava mostků a propustků v k.ú. naší obce.

 

Již v minulém čísle jsem informoval o výsadbě stromů podél silnice “Mikulovská”. Na výsadbu je určeno 200 000,- Kč, samotná realizace proběhne na podzim roku 2019.

Obec odeslala tyto žádosti o finanční příspěvky:

Jihomoravský kraj jsme požádali o dotaci na další etapu opravy elektroinstalace v základní škole ve výši 150 000,- Kč, o 50 000,- Kč jsme požádali z programu boje proti suchu a poslední žádost o dotaci z Jmk je na dofinancování opravy komunikace od jednoty ve výši 300 000,- Kč. Na opravu komunikace jsme požádali také Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši cca 1,2 mil. Kč.

Na Státní fond dopravní infrastruktury jsme na začátku roku odeslali žádost o příspěvek na opravu chodníku, požadovaná částka činí cca 1,7 mil Kč.

O další příspěvky budeme usilovat v průběhu roku z dalších programů.

Z rozpočtu obce byly na základě rozhodnutí zastupitelstva obce poskytnuty tyto dotace:

 • Novosedelské sdružení z.s. – 25.000,- Kč
 • BILICULUM z. ú. – 100.000,- Kč
 • Spolek BASED, Muzeum „U starého lomu“ – 15.000,- Kč
 • Tělovýchovná jednota SOKOL Novosedly z. s. – 500.000,- Kč
 • SH ČMS – SDH Novosedly – 35.000,- Kč
 • Myslivecký spolek VRCH – 100.000,- Kč
 • Novosedelské sklepy o.p.s – 11.374,- Kč

Obec se dále snaží nabídnout k pronájmu prostory hostince na radnici, záměr pronajmout prostory spolu s podmínkami je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce.

Adam Hrůza