Pronájem nemovitosti od obce

Pronájem pozemku od obce
Obec pronajímá pozemky k zemědělské výrobě, k podnikání, za účelem umístění reklamního zařízení aj. O pronájmu pozemku rozhoduje Rada obce, před pronájmem musí být zveřejněn na ÚD záměr nakládat s majetkem obce po dobu min. 15 dní. Žádost o pronájem (*.pdf)
Nabídka k záměru
Pokud máte zájem předložit nabídku ke zveřejněnému záměru můžete využít tento formulář. Nabídka k záměru (*.pdf)