Koupě nemovitosti od obce

Stavební pozemek v lokalitě "Mikulovská"
Obec prodává stavební pozemky v lokalitě "Mikulovská", které jsou zasíťované. Cena za m2 je 290,- Kč bez DPH (obec je plátce) k ceně je přičtena částka za napojení k NN a vyhotovení geometrického plánu. Žádost o pozemek (*.pdf)
Ostatní pozemky v k. ú. obce
Obec prodává ostatní pozemku, které má v majetku. O prodeji rozhoduje Zastupitelstvo obce. Žádost o pozemek (*.pdf)
Nabídka k záměru
Pokud máte zájem předložit nabídku ke zveřejněnému záměru můžete využít tento formulář. Nabídka k záměru (*.pdf)
Orientační ceník podeje půdy v k.ú. Novosedly na Moravě
Stavební pozemek (Mikulovská) 490,- Kč/m2 bez DPH
Ostatní stavební pozemky (řopík, kurník, chlév,…) 390,- Kč/m2 bez DPH
Ostatní stavební pozemky bez IS 390,- Kč/m2 bez DPH
Zahrada navazující na RD 100,- Kč/m2
Zahrada nenavazující na RD 80,- Kč/m2
Stavební pozemek sloužící k podnikání 690,- Kč/m2 bez DPH
Pozemek sloužící k podnikání 500,- Kč/m2
Pozemek nad zemní částí sklepa 150,- Kč/m2
Pozemek kolem sklepa 150,- Kč/m2
Ostatní pozemky v zastavěném území obce 80,- Kč/m2
Zemědělské pozemky mimo zastavěné území obce individuálně
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo u prodeje rozhodnout o jiné ceně.