Dotace

Žádost o dotaci
Žádost musí obsahovat náležitosti dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 10a, odst. 3. Žádost o dotaci

Veřejnoprávní smlouva
Dotace se poskytuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Tyto jsou zveřejňování dle zákona na webových stránkách obce. Veřejnoprávní smlouvy