Vyhledat dle data

Březen 2020
PO ÚT ST ČT SO NE
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
← zpět

Konkurz na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Novosedly

 K O N K U R Z

Rada obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace sídlo: Novosedly 108, 691 82 Novosedly

Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
3) strukturovaný profesní životopis, 
4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01. 06. 2020

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.
 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do:  03. 04. 2020
Na adresu: Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82

Sejmuto z ÚD dne: 

Přílohy