Vyhledat dle data

Prosinec 2020
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
← zpět

Zápis do 1. ročníku ZŠ Novosedly

OFICIÁLNÍ  ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKU  ZŠ  NOVOSEDLY  SE  KONÁ  29. 4. 2020

Dle nařízení ministra školství proběhnou zápisy žáků do 1. ročníku ZŠ pouze formální formou - tzn. zákonný zástupce žáka zašle Žádost o přijetí, Dotazník školní zralosti, Zápisní list  a kopii Rodného listu dítěte (pro ověření správnosti údajů) poštou na adresu Základní škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace, Novosedly 3, 691 82  Novosedly, e-mailem ( info@zsnovosedly.cz ) - pouze pokud je elektronický podpis nebo přinese do budovy ZŠ Novosedly.

V naší škole byl zápis do 1. třídy plánován na 8. dubna 2020, tento termín se mění a žádost je možné podat již výše zmíněnými způsoby do 29. dubna 2020 - počítá se doručení či předání Žádosti a dalších potřebných dokumentů (viz výše). Pokud se rozhodnete o osobní předání dokumentů, můžete využít ve dnech 21. - 29.4.2020  v době   8.00 - 12.00 hodin ve škole. Dokumenty ke stažení, vytištění a odeslání jsou k dispozici na stránkách školy www.zsnovosedly.cz (Aktuality, Zápis nových žáků..). Je možné, že zákonní zástupci již tyto materiály obdrželi v MŠ. To se týká také Žádostí o odklad, ke kterým předloží platné Doporučení PPP a potvrzení ošetřujícího lékaře.

Platí, že po domluvě s vedením MŠ se děti setkají s našimi páťáky, kteří si připraví krátký program - pro seznámení s prostředím školy a pomyslné předání štafety - noví žáci obdrží nejen stávající třídu páťáků, ale také jejich třídní paní učitelku - Danu Tomaštíkovou. Termín bude také včas oznámen.

Přeji nám všem hodně sil, zdraví a humoru, který je velký lékař. Samozřejmě také obezřetnost a dodržování platných nařízení.

Mgr. Jana Zvonková