Vyhledat dle data

Říjen 2020
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
← zpět

Místní poplatky - změna od 1.1.2020

Místní poplatky za odpady a psa – od 1.1.2020 změna
 

Dle OZV č. 1/2019 a č. 2/2019
 
Sazba poplatku za produkci domovního odpadu:
 
činí 600,- Kč/osoba/rok. 
 
Úleva na poplatku 100,- Kč je poskytována osobám s pobytem v obci Novosedly, kteří:
 
a)  v roce za který se poplatek platí, dosáhnou 65 let a starším,
 
b)  v roce za který se poplatek platí, dosáhnou 1 roku věku,
 
c)  jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 
Osoby, na které se vztahuje úleva v bodě a-c), tedy platí 500,- Kč/os./rok.
 
Osoby, které jsou umístěny v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdrav. postižením nebo v chráněném bydlení jsou ze zákona o místních poplatcích osvobozeny od placení poplatku za odpad. Nárok na osvobození je nutno prokázat.
 

Sazba poplatku za psa:
 
a)  činí 130,- Kč za každého psa/rok,
 
b)  činí 60,- Kč za každého psa/rok, jehož držitelem je osoba starší 65 let.
 
Osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou ze zákona o místních poplatcích osvobozeny od placení poplatku ze psa. Nárok na osvobození je nutno prokázat.

Každou změnu, jako pořízení nového psa, příp. úhyn psa je třeba vždy ohlásit Obecnímu úřadu písemně (přihlašovací lístek v příloze).
 

Splatnost všech poplatků je do 30. června příslušného roku.
 

Poplatky je možné uhradit:

- na pokladně obecního úřadu v hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách OÚ,
 
- poštovní poukázkou,
 
- převodem na účet obce číslo:  20225514 / 0600
      odpady - variabilní symbol:  1340
            pes - variabilní symbol:  1341
                    specifický symbol:  číslo popisné domu
 
Příp. do poznámky uveďte doplňující údaj, např. počet osob, za které se platí, aj.
 
 
Bližší informace, např. možné úlevy nebo přesnou částku k úhradě, získáte v kanceláři OÚ Novosedly, na tel. 519 521 009 nebo e-mailu krizanova@novosedly.eu.
 

Přílohy