Související články

Zprávy - březen 2018

Vážení spoluobčané 20. 03. 2018 v 17:15 začalo astronomické jaro, i když venkovní teplota tomu nenasvědčuje. Snad brzy začnou teploty odpovídat…

Zprávy - prosinec 2017

Rok se opět nachýlil ke svému konci a je čas bilancí, hodnocení a tvorby plánů na rok následující. Prosinec by měl být…

← zpět

Zprávy - červen 2018

Letní počasí je ve znamení práce ve vinici, na zahradě atd. Obec začala ve stejném duchu s realizacemi investičních akcí.

Právě probíhá oprava komunikace od bytových domů č.p. 303, 304 po č.p. 380.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. provedly výměnu navrtávacích pasů v této ulici.

Předpokládané ukončení prací je plánováno na měsíc září t.r.

Zastupitelstvo obce schválilo odkoupení areálu vodního zdroje za Novou ulicí od společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. za 30.000,- Kč.

Vodovody a kanalizace v druhé polovině t.r. plánují provést výměnu vodovodního řadu na ulici od obchodu COOP Jednoty kolem hostince Adéla až po křižovatku u č.p. 196.

Zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemků z vlastnictví obce za pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Novosedly. Obec by tak mmj. měla získat pozemek vedle fary, který částečně také zasahuje do chodníku.

Proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitele na dílo Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska, vysoutěžená cena za dílo činí 5 689 260,- Kč bez DPH. Nutno připomenout, že z toho více jak 1 400 000,- Kč obdrží obec od ministerstva životního prostředí.

Obci byla schválena dotace z Jihomoravského kraje ve výši 37.000,- Kč na obnovu místní knihovny. V knihovně tedy proběhne doplnění mobiliáře a drobné úpravy.

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo poskytnutí naší obci dotaci výši 399.000,- Kč na stavbu dětských hřišť. Jedno je umístěno v areálu mateřské školy a druhé  na “Filtru”.

Jihomoravský kraj naší obci neschválil dotaci na opravu elektroinstalace v základní škole. Nicméně opravu elektroinstalace bude realizovat firma Stanislav Konečný z Drnholce a to v průběhu měsíce července a srpna, cena za opravu činí 210 000,- Kč bez DPH.

Obec dodatečně požádala společnost MND a.s. o poskytnutí podpory na tuto akci.

Vinařský fond rozhodl o poskytnutí finanční podpory na slavnost Vinobraní ve výši 50 000,- Kč.

Státní pozemkový úřad realizuje polní cestu u trati – tj. od areálu bývalé sušky, kolem železniční tratě po rybník v Novém Přerově. Součástí díla jsou i výsadby dřevin.

Auditorky Jihomoravského kraje provedly kontrolu hospodaření obce za rok 2017 s tím, že nebylo shledáno chyb a nedostatků.

Matriční úřad zůstane v naší obci zachován. Ministerstvo vnitra navrhlo zrušení matričního úřadu a jeho přesunutí do nedalekého Drnholce. Po jednáních zástupců obcí a ministerstva je vyjednáno, že se matriční úřady plošně rušit nebudou.

 

S přáním bezchybného léta

 

 

Adam Hrůza