Související články

Zprávy - prosinec 2017

Rok se opět nachýlil ke svému konci a je čas bilancí, hodnocení a tvorby plánů na rok následující. Prosinec by měl být…

Zprávy - září 2017

Vážení spoluobčané, začalo nejhezčí období vinohradnického roku - vinobraní. Burčáky kvasí, špačci se houfují na…

Zprávy - červen 2017

Jakmile počasí dovolilo, začali práce na IV. etapě inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská. Jedná se o poslední etapu. Nutno…

Zprávy - březen 2017

Investiční akce na rok 2017 V lokalitě Mikulovská byl začátkem roku instalován bezdrátový rozhlas v hodnotě cca 90 000,- Kč bez DPH. Veřejnou…

← zpět

Zprávy - březen 2018

Vážení spoluobčané 20. 03. 2018 v 17:15 začalo astronomické jaro, i když venkovní teplota tomu nenasvědčuje. Snad brzy začnou teploty odpovídat jarnímu času.

Jaro přináší potřebu uklidit kolem sebe. Kontejner na bioodpad, bude opět přistaven na parkovišti u dětského hřiště. Prosím o vhazování jen bioodpadu. Kontejner bude průběžně vyvážen, termín umístění bude upřesněn hlášením či jiným způsobem. 

Na kontejnerové stanoviště u dětského hřiště byla přistavena popelnice pro sběr jedlých tuků a olejů. Tuky a oleje prosím vhazujte do popelnice v uzavřených pvc/pet obalech. 

Počátek roku na obci je vždy ve znamení rozbíhání investičních akcí, které byly zařazeny do jejího rozpočtu. Roztáčí se pomyslné kolo administrativy, která s každou akcí souvisí. 

Veřejnou zakázku na zbudování nového parkoviště u bytových domů č.p. 301 a 302 a opravu přilehlé komunikace vyhrála společnost COLAS CZ, a.s. s cenou za dílo 5 350 900,01 Kč bez DPH. V rámci akce bude opravena přilehlá komunikace vč. chodníku, místo levostranného chodníku budou další parkovací místa. Naší investici bude předcházet oprava navrtávacích pasů na vodovodním řadu, tu provede spol. Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

Minimalizujeme tedy riziko, že budeme muset bourat nové povrchy z důvodu havárie.

VaK Bv by měl opravy provést v měsíci dubnu.  V květnu pak začne spol. COLAS s pracemi na komunikaci a parkovišti. Obyvatelé v dotčené lokalitě budou informování o jejich průběhu. 

Dále obec podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu elektroinstalace v základní škole. Dle schválení dotace bude upřesněn rozsah prací. Největším přínosem bude výměna starých svítidel, která již neposkytují dostatečné světelné podmínky. Výše dotace, o kterou obec žádá, činí 147 283,- Kč. 

Dotace byla také požádána na dovybavení místní knihovny - mobiliář do dětského oddělení. Výše dotace, o kterou jsme požádali, je 37 266,- Kč.

Jihomoravský kraj již schválil pro naši obec dotaci ve výši 300 000,- Kč na dofinancování nákupu dopravního automobilu pro JSDH, který by měl nahradit starou AVII.

V současné době čekáme na vydání stavebního povolení na zateplení zdravotního střediska, kde součástí je i výměna zdroje vytápění. Obec získala na tuto akci dotaci z Operačního programu životní prostředí dotaci 1,4 mil. Kč.

Obec dále požádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rozšíření dětského hřiště v mateřské škole a vybudování hřiště v lokalitě “Filtr”. Výše žádaného příspěvku činní 399 000,- Kč.

Z rozpočtu obce byly na základě rozhodnutí zastupitelstva obce poskytnuty tyto dotace:

  • Novosedelské sdružení z.s. – 25.000,- Kč
  • BILICULUM z. ú. – 60.000,- Kč
  • Spolek BASED, Muzeum „U starého lomu“ – 15.000,- Kč
  • Tělovýchovná jednota SOKOL Novosedly z. s. – 500.000,- Kč
  • SH ČMS – SDH Novosedly – 49.000,- Kč
  • Myslivecký spolek VRCH – 200.000,- Kč
  • Novosedelské sklepy o.p.s – 11.374,- Kč

Tolik co investic týká. Ale u financí obce ještě chvíli setrváme.

Obci se podařilo po téměř dvou letech vyjednat pronájem pozemků pod čističkou odpadních vod od Státního pozemkového úřadu a snad brzy bude napraven tento majetkový vztah.

Jelikož obec užívá pozemek již od roku 2007 musí Pozemkovému úřadu zaplatit za tuto dobu 2007 - 2018 částku 80 250,- Kč.


S přáním slunného jara 

Adam Hrůza